Aftalegrundlag

Alt arbejde udføres i henhold til AB18.

For Aftalen gælder følgende skriftlige grundlag angivet i prioriteret rækkefølge, jf. AB 18 § 6, stk. 3:

A) Entreprisekontrakt

B) Brevveksling, mødereferater, og andet skriftligt materiale, der indeholder vedtagne

ændringer, tilføjelser eller præciseringer af udbuds- eller tilbudsmaterialet, og som er

senere end tilbuddet

C) Entreprenørens tilbud af (dato)

D) Brevveksling, mødereferater, og andet skriftligt materiale, der indeholder ændringer,

tilføjelser eller præciseringer af udbudsmaterialet, og som er senere end udbuddet og

tidligere end tilbuddet

E) Bygherrens udbudsmateriale

F) AB 18

Dette juridiske regelsæt kan ses i sin helhed på http://www.byggaranti.dk/

Betalingsbetingelse

​Betalingsbetingelser: 8 dage nette kontant derefter 2 % rente pr. påbegyndt måned.

Ved arbejde som varer længere end 30 dage, fremsendes en a´conto faktura hver måned til afregning ifølge betalingsbetingelserne.

​Ekstraarbejde skal afregnes sammen med a´conto fakturaen.

​Når arbejdet er færdig fremsendes en slut opgørelse.​